Teknisk utrustning

Teknisk utrustning

Är det något som skall övervakas så behöver det finnas en tanke bakom varför något skall övervakas. Att sätta upp en kamera sker sällan utan anledning, det finns en orsak bakom varför ett visst område skall övervakas. Om något ej inträffat så finns sällan heller ej tanken på att en kamera behöver sättas upp, det är inte något som görs förebyggande utan en tanke bakom.

Det finns idag många möjligheter till övervakning, detta med den teknik som finns idag. Det är teknisk utrustning som ej behöver mycket kunskap bakom, det är även smidigt att filma och att sedan ta fram filmerna som spelats in går också smidigt.

Inspelning

Det är okej att filma på privata områden, den som äger en privat mark får spela in på detta område om det sitter en skylt uppe att kameraövervakning sker på området. För den som har kameraövervakning på privat område tros antingen ha varit med om något tidigare där skäl till övervakning finns alternativt äger något dyrbart där det också finns skäl till att övervakning finns. Om inget av detta föreligger så är det ej så troligt att det sker kameraövervakning på området. Har en tidigare varit utsatt för något på sin privata mark så är det förståeligt att denna inte vill utsättas för något igen, och sker något så finns det övervakat och större chans för att klara upp det som har skett.

Då det är smidigt att spela in och även finns kameror i olika prisklasser så är det fler som väljer att göra detta. Att tänka på är att kamerorna inte ger någon garanti för uppklarande om något inträffar. Det är inte alltid lätt att se vem som förekommer på filmen och det är ibland också svårt att täcka varje område med en kamera. Ibland hamnar några områden utanför kameran och då är heller inte denna till hjälp om något skulle ske. Många tror dock att kameran skrämmer bort inkräktare, att dessa istället väljer områden där det inte finns någon kamera. Det finns statistik som visar på detta, men det visar också på att det finns inkräktare som beträder områden trots kamera. Så detta ger ingen garanti på något, men om inte annat så kan i alla fall kameran skänka ro till den som äger området som har valt att sätta upp kameran. Att skydda sig mot allt ser dock inte ut att vara möjligt i samhället så som det ser ut idag, men alla har dock som val att göra vad de kan för att mota bort en del av oron.