Övervakning över gränserna

Övervakning över gränserna

Säkerhet är viktigt och i Sverige har vi ett utbrett system av både kameror och detektorer även vid gränserna. Det är Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och till viss del ibland militären som kan ansvara för gränsövervakningen. De olika myndigheterna kan ha lite skilda uppgifter, men gemensamt se så att inte farligt gods kommer in i landet, eller hindra personer komma in i landet som kan vara ett hot mot säkerheten.

Hur fungerar gränsövervakning?

Då många reser, sker det alltid in- och utresekontroller vid särskilt utsedda gränsövergångsställen där man får visa upp pass, giltig legitimation och eventuella visum. Vid en gränsbevakning, finns det avancerade kameror och under de senaste åren har användningen av biometriska teknologier i kameror ökat vid gränskontroller. En biometrisk kamera kan genom matematiska beräkningar och punkter på ett ansikte, lätt spåra en person i databaser. De flesta pass eller uppehållskort består idag av biometriska foton. Vid en gränsövervakning kan polisen ha hundar vid flygplatser och vägtullar som är tränade att känna doften av narkotika på långt håll. På så sätt har man ett effektivt arbetssätt att förebygga illegal droghandel. Vid vissa pandemier som Covid-19, har man förstärkt gränsövervakningen och kraven på att till exempel alla som reser in i Sverige måste uppvisa ett negativt Covid-19 test taget ett fåtal dagar innan. I händelse av krig har Sveriges regering bestämt att då ska Tullverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen samordnas vid gränserna. Att vi har ett säkert bevakningssamhälle kan för vissa kännas tryggt. Ibland kan det uppstå saker som dock gör att man inte känner trygghet, som till exempel i tvister av olika slag. Om man som företag eller myndighet skulle hamna i en tvist, kan man få en professionell lösning på kommersiella tvister med riktigt kunniga advokater!

Hur bevakad är man?

Många länder, t.ex. USA, har mycket utvecklade övervakningssystem, men även Kina har ett av världens största övervakningssystem med hela 600 miljoner övervakningskameror, artificiell intelligens som kartlägger varje individ ute i samhället och allt vad individen gör på internet. Detta kan i mångas öron kännas alldeles för när inpå integriteten, men detta är redan ett faktum och en vardag i Kina. I Sverige har vi inte detta hårda bevakningssystem, men något som generellt redan finns över hela internet är smarta robotprogram som spårar eventuella konversationer som kan utgöra ett hot eller samtal där personer kanske planerar ett attentat. Att samtal spåras är inget som är nytt då man redan på 1980-talet själv kunde begära en samtalsspårning från ett suspekt nummer.

Idag är det lätt att bli spårad på internet, det finns dock speciella program som kan dölja en IP-adress. Några exempel på dessa program och tjänster är bland annat ExpressVPN, ProtonVPN, CyberGhost eller till exempel Tor. Dock finns det ingen anledning att dölja sin IP-adress om det inte gäller till exempel att skydda sig mot eventuella hackare. I takt med att tekniken ökar på internet finner också hackare nya lösningar. Då kan det trots allt ändå kännas tryggt att det ändå finns en övervakning av internet om man skulle bli utsatt av en hackare.