Allt om samhällets övervakningssystem

Allt om samhällets övervakningssystem

Det finns många olika typer av övervakningssystem i form av kameror man kan ha i hemmet eller kameror i butiker eller på andra offentliga platser. Idag har man även drönare i luften som kan registrera och filma. Övervakningskameror är ett system för att säkerställa trygghet i hemmet eller kunna förbygga brottslighet i samhället. Övervakning sker även på internet med system som kan spåra historik, bankkort, IP-adress och mer.

Fördelar eller nackdelar med övervakningssystem?

Det finns både fördelar och nackdelar med övervakningssystem. Fördelen är om det begås ett brott som misshandel eller våldtäkt på en offentlig plats. Om det finns en övervakningskamera vid platsen för brottet, kan man lättare identifiera personen som utfört handlingen och förhoppningsvis hitta personen. Nackdelen är att människor kan uppfatta detta som integritetskränkande. Kameraövervakning på offentliga platser är en fin balansgång mellan att förstärka säkerheten mot brottslighet och ett ämne att diskutera om hot mot integriteten. Det finns strikta regler för allmänna kameror och de får inte sättas upp varsomhelst. På flygplatser finns det hård bevakning där man har avancerade kameror som kan fånga upp skarpa bilder av människor och filma. Precis som med övervakningskameror på offentliga platser, vill man även ha annan säker utrustning för att förhindra olyckor med till exempel brandfarligt material. Ett bra exempel på detta är säkra gasolskåp som är brandklassade och skyddar både i hem och på företag!

Ansiktsigenkänning – en ny typ av övervakning

Tekniken med ansiktsigenkänning är enligt lag godkänd för brottsförebyggande åtgärder, men regeringen tycker att man ska se över denna lag. Nu är det ett faktum att polisen får använda ansiktsigenkänning som är ett system med biometriska beräkningar av en bild för att kunna lättare spåra personer. En sådan bild lägger till punkter i en bild genom matematiska kalkyler som gör det 100 % säkert att finna ett specifikt ansikte. Polisen vill tillämpa denna teknik för att förstärka och förbättra arbetet inom att spåra brottslingar. Datainspektionen menar att detta kan innebära en hög risk för individen vid dataintrång och främjar inte integritetsskyddet.

Om man söker uppehållstillstånd idag, är det obligatoriskt att ta ett biometriskt foto på ambassaden eller på Migrationsverket i samband med ansökan. Pass har idag biometriska foton för att kunna säkerställa en identitet.

Vi har nog alla vid det här laget hört talas om drönare. En uppfinning som är en helikopterliknande liten maskin för att kunna filma och ta bilder från luften. Polisen använder sig av denna teknik när det sker till exempel demonstrationer eller för att spåra brottslingar på flykt. I brottsförebyggande syfte är det bra att spåra narkotikahandel, filma pågående rån eller annat brottsligt med drönare, men om det är godkänt för den personliga integriteten är ett ämne för en framtida diskussion.