Är det okej att övervaka på kontoret?

Är det okej att övervaka på kontoret?

Om man har ansvar för en arbetsplats kan det vara så att man ibland får ta obekväma beslut. Ett sådant beslut kan vara att införa kameraövervakning. Arbetar man på kontor kan det vara många anställda som rör sig och det är i regel svårt att hålla koll på alla. Då kan det finnas behov av att sätta upp kameror som bevakar kontoret.

När saker försvinner

Om man har beställt flera saker från Office Depot som ska användas på kontoret och de plötsligt försvinner utan att det finns någon förklaring till det kan man börja misstänka att det finns någon som kanske tar med sig saker hem eller använder dem till annat. Om det sker upprepade gånger kan det vara en befogad anledning att sätta upp en kamera.

Hur får kameran placeras?

När det gäller kameror på arbetsplatser finns det en hel del regler för dem. Det ska till exempel vara befogat att sätta upp kameran och den ska sitta på en plats där allmänheten inte har tillträde. Det ska också vara mer värt att få fram en skyldig för till exempel ett brott än att värna om den enskildes integritet.

Ska det skyltas om kameror?

När man sätter upp en kamera på en arbetsplats är det alltid bra att informera de anställda om att kameror sitter uppe. Man behöver inte säga exakt var de filmar i ett rum, men man ska tala om att de finns i till exempel en matsal. Det ska ockå sitta uppe skyltar eller lappar om att platsen kameraövervakas och de bör sitta redan innan man går in i det rum eller utrymme där kamerorna sitter uppe om det ska vara riktigt korrekt.

Prioritera de anställdas integritet

När du sätter upp kameror på arbetsplatsen är det också viktigt att du värnar om integriteten hos de anställda. Om du inte gör det finns det en viss risk att du blir anmäld för kamerorna, eller att anställda helt enkelt säger upp sig. På toaletter eller inne på egna kontor kan det vara olämpligt med kameror.

När det gäller övervakningskameror kan de antingen vara av typen att de spelar in och lagrar material under en viss tid, eller så spelas innehållet bara upp i realtid och man får starta en inspelning manuellt. Kameror som spelar in och lagrar material ses ofta som mer integritetskränkande och de kan vara bra att undvika om det går.