Övervakning på egen gård

Övervakning på egen gård

Det finns många anledningar till varför man skulle vilja installera övervakningskameror på sin egen gård. Man kanske har en jobbig förföljare som hittar på dumheter, har problem med intrång av

obehöriga, stölder och inbrott eller skadegörelse. Har man dessutom djur så är det ännu mer olustigt om obehöriga trampar runt på fastigheten och egendomen. Det kan också vara att så att man vill övervaka djur som ska föda. En kamera i fölboxen så man kan ha ett öga på stoet utan att störa henne i onödan eller se vad fåren har för sig i lammboxen. När saker verkar sätta igång kan man gå ut och närvara, och har då gett djuret lugn och ro att pyssla med sitt innan avkomman föds. Är man orolig över misstänkt aktivitet på tomten kan det vara bra att ha säkerhetsdörrar från svenskaskydd.se/sakerhetsdorrar för att göra det ännu svårare för tjuven att lyckas med sina onda planer. En säkerhetsdörr i lägenhet skyddar dessutom mot brand då den står emot brand väldigt bra vilket förhindrar spridning av elden.

För att sätta upp övervakningskameror behöver man känna till kamerabevakningslagen som kom till under 2018. Den säger att man som privatperson kan ha kameraövervakning på den egna tomten utan att ansöka om tillstånd om man uppfyller två regler. Dessa regler är att man måste upplysa besökande på fastigheten om att övervakning finnes samt att kameran eller kamerorna inte får riktas så att de övervakar område utanför tomtgränsen.

Det är inte tillståndspliktigt att ha kameraövervakning på privat mark, men det måste sättas upp tydliga skyltar om att området är övervakat. Sitter kameran fel så att en granne känner sig övervakad kan denne gå till polisen och då blir det kanske en anmälan eller liknande.

Men vad räknas som privat mark och vad kan man övervaka utan tillstånd? För att övervaka platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd. Det spelar ingen roll om det är privat eller allmän mark så länge allmänheten någon gång har tillträde dit. Det kan göra det hela lite lurigare. Privata utrymmen omfattas inte av övervakningslagen och sådana utrymmen kan vara bostäder, villatomter, garage, sjöbodar, sommarstugor och tomtmark. Men, det måste stå tydligt skyltat.

Att sätta upp skyltar har en avskräckande effekt vare sig övervakningskamerorna är igång eller inte har det visat sig. Det betyder att tjuven eller inkräktaren faktiskt bryr sig om skyltar och hellre tar ett ställe som inte har några skyltar. Att ha övervakning utan upplysande skyltar är olagligt och det kan ge straff att ha det.

Det finns även tillfällen när inkräktaren inte bryr sig om varnande skyltar om kameraövervakning och då är det ofta svårt att identifiera personerna. Vanligtvis handlar det om personer som har maskerat sig för att genomföra vissa handlingar som till exempel en person med anknytning till fastigheten eller militanta djurrättsaktivister.