Patriot Act

Patriot Act

Patriot act är namnet på en samling kontroversiella lagar som trädde i kraft kort efter terrorattackerna mot World Trade Center i USA den 11:e september 2001; den består av totalt 10 olika

sektioner och behandlar allt från migranter till terrorism.

Till följd av terrorattackerna mot World Trade Center så lyckades en rad lagar passera kongressen, vilka kraftigt utökade den amerikanska statens möjligheter att frihetsberöva människor som misstänks för terrorism samt att övervaka landets medborgare genom avlyssning av telefonsamtal, internettrafik och infiltration. Mycket av den form av övervakning som tidigare krävde domstolsbeslut var nu via Patriot Act öppen för användning utan några krav på att den skulle rättfärdigas i förhand.

Guantanamo Bay

Genom Patriot Act fick den amerikanska staten makt att gripa och fängsla människor som misstänktes för terrorism utan att behöva ge dem varken rättegång eller rättslig hjälp. Ur detta skapades 2002 det ökända Guantanamo Bay, lokaliserat strax utanför Kuba, där USA håller en stor mängd människor fängslade som misstänkts vara inblandade i utförda eller planerade attacker mot USA. Sedan dess etablering har ett flertal skandaler framkommit som har rört sig om allt ifrån en hemsk behandlingen av fångar till människor som suttit oskyldigt fängslade i flera år. Trots diskussioner om att avveckla Guantanamo Bay så har ingenting skett och det förblir öppet.

Utökad befogenhet

Genom att hänvisa till att något är i nationens intresse är organisationer som CIA (Central Intelligence Agency) och FBI (Federal Bureau of Investigation) fria att utföra husrannsakningar, överlyssningar och gripande utan att först införskaffa ett domstolsbeslut kring detta.

Att insamla information kring medborgares aktiviteter har blivit praxis och NSA (National Security Agency) upprättade en enorm intern apparat för att avlyssna folks telefon och internettrafik. Detta rättfärdigades som ett viktigt steg i att förhindra framtida attacker och skydda dem människor vars rättigheter man bröt emot.

Effekt

Genom åren har organisationer såsom ACLU (American Civil Liberty Union) som kämpar för människors rättigheter startat rättsfall med blandade utfall. Syftet med dessa har varit att fastslå att det är icke konstitutionellt att övervaka landets medborgare och att skänka både militära såväl som underrättelseorganisationer nästintill obegränsade möjligheter att inskränka i människors frihet inte är något som bör vara tillåtet.

Genom att passionerade människor med erfarenhet och kunskap engagerar sig i att motsätta sig dessa lagar har folk med bra Ledarskapsutbildning lyst ett ljus på den orättvisa som den amerikanska staten utsätter människor för.

Effekten av Patriot Act har lett till liknande lagar runt om i världen, t.ex. den kontroversiella FRA-lagen i Sverige och det har blivit en del av människors vardag att vara övervakade. Det har blivit normaliserat att tillåta staten begå övertramp och trots ett starkt motstånd så har det inte skett någon märkbar förbättring av situationen.