Allt om övervakningssamhället

Allt om övervakningssamhället

Idag så lever vi i ett samhälle där övervakning av invånarna har blivit allt mer vanligt vilket till stor del beror på att samhället bättre vill kunna skydda sig mot bland annat brott och hot. Man kan till exempel inte åka buss, taxi, tunnelbana, spårvagn, tåg, flyga och i vissa fall även köra egen bil utan att fastna på en övervakningskamera. Dessutom så är många torg, gator, gallerior och en hel del andra områden kameraövervakat. Utöver det så har många butiker, företag och organisationer valt att ha kameraövervakning så att de kan skydda sina lokaler och sina besökare i händelse av att det inträffar olika situationer.

Det betyder att det i större städer är näst intill omöjligt röra sig i staden utan att man filmas i olika sammanhang. Dock så kan det vara bra att känna till att dessa övervakningskameror i de flesta fall endast spelar in material som endast används i samband med brott eller olyckor. Och det är dessutom allmänt känt att har man ingenting att dölja så behöver man inte heller vara rädd för att övervakas av kameror, även om det säkerligen kan kännas olustigt ibland.

Det är endast ett fåtal offentliga platser som har personal som övervakar kamerorna i realtid som exempelvis i tunnelbanan, idrottsarenor, casinon och vissa platser i staden där det ofta är oroligt. Detta sker för att behörig personal snabbt ska få information om det inträffar en händelse som kräver ett ingripande av något slag. I en del andra länder så har man tagit övervakningen ett steg längre och använder städernas kameror för att automatiskt söka efter efterlysta brottslingar, som exempelvis i Kina. I Kina så finns det över 600 miljoner övervakningskameror som med articifiell teknik kan identifiera befolkningen som filmas i realtid. Så långt har man dock inte kommit i Sverige där man främst använder övervakningskameror för att rekonstruera situationer i efterhand.

, som exempelvis i samband med brott där kriminella snabbt kan gripas.

Att undvika övervakningssamhället

Om man vill undvika att övervakas av samhället så behöver man flytta ut på landsbygden där övervakning sker i betydligt mindre omfattning. Då kanske man även vill ha en viss beredskap för oväntade situationer som exempelvis naturkatastrofer eller andra händelser, vilket kräver att man bunkrar upp med förnödenheter och andra viktiga hjälpmedel som man kan hitta hos Beredskapskungen som är ett företag som har specialiserat sig på överlevnad. Det finns en allmän rekommendation om att man bör ha mat, vatten, batterier och en del annat för att kunna klara sig i upp till 7 dagar i en krissituation. Idag så är det massor av svenskar som tagit detta på allvar, framför allt med tanke på naturkatastrofer som snabbt kan slå till och göra områden strömlösa, vägar oframkomliga och kommunikationen med utomstående obefintlig.