Övervakning på Internet

Övervakning på Internet

Med tekniken så kommer det också mycket nya olika lösningar. Ett försök är alltid att få allt så smidigt som möjligt och att förändra till det bättre. Mycket har blivit förenklat med tekniken, bland annat Internet där det går att finna det mesta idag. Det går där att få hjälp med sina funderingar, även att boka saker går snabbt. Telefonköer kan undvikas många gånger och det går istället att hjälpa sig själv med företagens hemsidor.

När det kommer till människor och Internet, i den form att det går att finna varandra på Internet kan vara på både gott och ont. Det går att finna varandra relativt lätt idag via telefonnummer och adresser, men det går även att finna många saker på sociala medier, så som bilder och annan information.

Användande av Internet

Då det finns så mycket information på Internet så är det lätt att känna sig övervakad där. Mycket lagras och det finns mycket information som man kanske ej vill ha med. Viss information går heller ej att få bort, det är allmänna uppgifter som är godkända som får ligga uppe där. Med detta så känns det övervakat, det kan vara en känsla av att storebror alltid ser dig, då det ej många gånger är valbart om det skall få vara med eller inte. Är det okej att ha samhället på detta sätt? Att ha Internet som lagrar all information? Det är frågor som många diskuterar ständigt.

Kommer allt lagrande av information att bidra till att Internet kommer att bli mindre populärt på sikt? Detta kan vara en av konsekvenserna om Internet fortsätter att lagra all information, om det är okej med politikerna att information om en själv, och att man inte får bestämma om ens namn skall synas eller inte. Det bör vara en rättighet, anser många, att själv få välja om ens uppgifter skall synas eller inte. Det bör inte vara synbart anser många, att ens privata uppgifter så som inkomst skall vara offentligt. För till och med ens inkomstuppgifter går att få tag i då de är offentliga handlingar, likaså om det är skulder som finns hos Kronofogdemyndigheten så är det uppgifter som alla kan få ta del av.

Internet lagrar inte bara personuppgifter, utan det lagras numera även sidor individerna har varit inne på. Efter att ha sökt på en viss sak eller varit inne på en viss sida så kommer det sedan komma löpande reklam om dessa produkter. Låt säga att du har sökt på en solresa till ett visst land, efter detta så kommer det sedan dyka upp reklam om solresor, med olika erbjudanden när du är inne på andra sidor. Allt detta handlar om övervakning, att saker och ting lagras med vad du gör på Internet.