Övervakning på byggarbetsplatser

Övervakning på byggarbetsplatser

Inkräktare och brottslighet har ökat markant runt om i världen på byggarbetsplatser med en jämförelse för 30 år sedan, ännu mer om vi blickar tillbaka 50 år i tiden. Brottsligheten ökar och i takt med detta behöver även åtgärder för företeelserna ske. Att brottsligheten ökar är svårt att finna ett svar på, men åtgärder runt omkring finns det argument för med anledning av detta. Genom övervakning kan viss brottslighet minska, det går att motverka med olika metoder.

På arbetsplatser

Inkräktare på olika byggarbetsplatser är vanligt, lika vanligt förekommande är det att stölder sker på oövervakade byggarbetsplatser. Så ser det ut i flertalet länder. Byggarbetsplatser har både maskiner och material att tillgå, något som kan vara eftertraktat för att sälja vidare bland annat. Med anledning av detta så har det blivit vanligt att införa kameraövervakning även på byggarbetsplatser. Med hjälp av kameraövervakning kan det lätt spelas in om någon obehörig beträder området, det går då även att filma vad den obehöriga gör och om det är något som stjäls. Polisen har sedan rätt att få tillgång till filmerna för att utreda om det är något som har skett för att öka möjligheten att få tag i den aktuella personen. Detta har varit effektivt både i Sverige och andra länder.