Konserter och arenor

Konserter och arenor

Kameror är uppsatta lite överallt i samhället, både på allmän mark och på privat sådan. På privat mark är det inte alls lika vanligt att ha kameror uppsatta, så som det är på allmän. Men det finns saker som kan ha bidragit till att ha kameror även på privat mark.

Arenaövervakning

Att ha kameror på arenor i Sverige är vanligt, det finns kameror på de flesta arenor. Detta skänker en trygghet för de som skall uppträda på arenor och vid konserter. Vid evenemang är det många människor som kommer, det är mycket folk som skall rymmas på en liten plats. Detta kan bidra till att det blir bråk med varandra, även om det inte är avsett för detta innan. Med hjälp av kameror kan det man fånga på bild om något skulle uppstå. Detta är även bra för de som ordnar evenemanget att kunna erbjuda detta innan start, då för att människor skall veta att det är kameror uppsatta om det finns en orolighet för detta innan.

Vid evenemang finns det alltid vakter till förfogande, men dessa kan inte övervaka alla och då är det bra att det finns kameror som kan hjälpa dem om något skulle ske.