På båtar

På båtar

Att åka på kryssning är det många som gör. Kryssningar avgår oftast till länder runt omkring, men det finns även längre kryssningar att åka på för den som önskar detta. Flera avgångar sker från storstäderna, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. På kryssningar är det vanligt att det går livat till, det brukar vara fest och alkohol. Med detta så kan det skapas oroligheter, personer kommer i otal med varandra och det kan skapas tumult.

Kameraövervakning på båtar

I och med att det på kryssningar kan vara mycket människor och att då oenigheter skapas så är det vanligt att kameror sitter uppe på båtar. Kamerorna kan skapa en trygghet för de som ej känner sig helt trygga på båten. Kamerorna är även till stor hjälp om det är något som har inträffat på båtarna, att kunna ta fram efteråt för att klargöra vad som har skett.

Det är dock inte alla som känner sig tryggare med kameror, snarare övervakade. Det är inte alla som tänker att saker och ting skall ske, därav finner de ej heller behov av kameror. Med detta skapas diskussioner, vad som är lämpligt att övervaka och inte. Även om filmerna som spelas in ej får användas om det inte är något som har skett så har det framkommit i olika diskussioner att tron på detta inte helt finns. Filmer kan missbrukas och användas även om det ej är klarlagt att de skall plockas fram. Att skapa en trygghet för alla i samhället är svårt då alla har sina egna tankar om vad som är tryggt och inte. Kameraövervakning har skapats då det finns en tro om att fler känner sig tryggare med dessa, dock inte alla.