Övervakning i samhället

Övervakning i samhället

Landet Sverige sägs vara en trygg plats, det är många som känner sig trygga ute i samhället och på öppna platser. Detta kan naturligtvis ha att göra med hur man fungerar som person och vad man varit med om tidigare, men generellt sägs samhället här i landet vara tryggt överlag.

Annat kan det vara under den mörka tiden på dygnet. Att röra sig ute när det är mörkt kan kännas obehagligt, men så fort det är upplyst så blir känslan lugnare. Detta kan ha att göra med att det i mörker ej syns lika tydligt vem eller vad som rör sig omkring, men när det är ljusare så blir det en annan överblick över området omkring.

Kameraövervakning på öppna platser

Anledning till att det känns tryggare på öppna platser kan vara med anledning av de övervakningskameror som sätts upp i samhället. Förr var det inte så många kameror uppsatta och för några år sedan så beslutades det för att införa flera sådan, något som fick reaktioner åt olika håll. Några menade på att de skulle känna sig övervakade överallt, att det inte skulle gå att röra sig utan att känna sig bevakad. Medan andra menade på att detta skulle öka tryggheten, att veta att det skulle finnas stor chans till att bli inspelade om man skulle utsättas för något. Kameror har fått tillåtelse att sättas upp på fler platser än någonsin och de kan ses lite överallt i samhället.

Kravet för att få sätta upp en kamera är först att ansökan skall göras till den kommun det gäller och stadsdelsförvaltning. Blir detta godkänt från dem så kan den sättas upp och detta med en skylt där det är markerat med kameraövervakning. För att få filma är det nödvändigt med en skylt som markerar detta, annars får inga inspelningar göras.

Idag går det att se dessa skyltar lite varstans, både inomhus och utomhus. Genom att se dessa skyltar kan en känsla av trygghet infinna sig. Det är precis som med skyltar där det står att det är larmat, dessa byggnader får generellt också mindre obehöriga gäster. Det blir som en upplysning, oavsett vilken skylt det gäller. Människor blir mer uppmärksamma, de blir mer vaksamma på olika saker vad än det gäller. En övervakningsskylt blir automatiskt som att man vet att det sitter kameror uppe, skulle det inträffa något så kommer kameran att fånga detta på film.

Många brott har klarats upp med hjälp av filmer. Att tänka på är att filmerna enbart får användas om det misstänkts att något har hänt. Om ingen misstanke om brott finns så får filmer heller ej tittas på. Detta kan vara bra att veta, för de som ej gillar idén med kameraövervakning.