Kameror på buss och tunnelbana

Kameror på buss och tunnelbana

I Stockholm är invånarna övervakade på de allra flesta platser i hela staden. Det finns kameror i alla köpcentrum, ute i många parker, i centrum och i transportmedel så som buss och tunnelbana. Alla filmer är till stor hjälp när något brott inträffar, det går ofta snabbt att kartlägga de som är inblandade då det går att följa från så många platser om någon har rört sig utomhus. En bild kan då skapas hur något har skett.

Under transport

På bussar och tunnelbanor sker inte lika mycket brott, men ibland inträffar det även där. Under dessa färder går det att ta fram bilder från kamerorna vilket då också visar händelseförloppet vad som har skett och när. När något inte inträffar så skall heller ej bilder och filmer sparas, de får sparas inom en viss tidsperiod men sedan skall de kasseras om ingen har begärt något annat. Det är inte alla som känner sig trygga med alla kameror på bussar och tunnelbanor, några kan till och med känna sig övervakade. Detta är ej meningen och något som alla politiker som fattat dessa beslut om måste nå ut bättre till de som ej känner sig trygga, för att inte kamerorna skall skapa mer oro än vad det gör utan.