Kameraövervakning i butiker

Kameraövervakning i butiker

I Sverige är det många butiker som har egen kameraövervakning, som tillägg så finns det även i många gallerior. Anledning till att många har det i sina egna butiker är för att det skall vara till hjälp när brott föreligger. Kameror och dess övervakande system kan också vara till hjälp för att skrämma bort brottsligheten.

Butiker i världen

Precis som i Sverige så är kameraövervakning i butiker vanligt förekommande. Det är många som använder sig av detta. Några butiker, för det mesta de stora butikerna med dyra produkter, använder sig av kameraövervakningar och har även en person anställd för att titta live på kameraövervakningen. I många butiker är brottsligheten hög och då är det effektivt med denna metod, även för butiker som har dyra varor är det effektivt att ha en vakt sittandes för att titta på inspelningen i realtid.

Förutom kameraövervakning är det även vanligt att ha larmbågar kombinerat med kameror. Att larma produkter är bra för att uppmärksamma om de stjäls. Men människor kan lura larmet, så att säga, därmed är det bra att kombinera larm tillsammans med kameraövervakning för maximal effekt mot stölderna.