Västvärlden

Västvärlden

Kameraövervakning kan se olika ut från land till land, några har inga kameror alls medan andra länder har det i princip överallt. Vad som styr detta är vad som är godkänt från landet, i några länder är det tillåtet med kameror överallt medan andra länder har det mer reglerat. Vad som är aktuellt är det också från land till land, vissa har mer behov av det än andra.

Kameror i väst

I västvärlden, bland annat USA, så är kameraövervakning väldigt vanligt. Detta sker på många offentliga platser men även på privat mark. I USA är det mer fritt med kameror än vad det är exempelvis i Sverige, där är det okej att ha det på flertalet platser då det ses som en stor trygghet för allmänheten. I USA är brottsligheten hög i många delstater, att kameraövervakning är så accepterat kan ha med detta att göra. Med hjälp av filmer kan brott klaras upp, filmerna kan vara till stor hjälp för att utreda olika brott.

Liksom i Sverige så får filmerna enbart sparas under en begränsad period om ingenting har inträffat. Är filmerna ej till nytta så skall de sedan kastas enligt de regler som finns för detta.