Övervakning på flygplatser

Övervakning på flygplatser

Att resa runt i världen är det många som gör, några har länder de återkommer till medan andra väljer att se olika delar av världen. Transport med flyg är det vanliga länder emellan, det går snabbt att resa och därmed kan också restiden förkortas. Tas andra transportsätt så är det mycket längre restid och vistelsen i det aktuella landet kan därför riskeras att förkortas. Men sedan finns det människor som ej kan eller vill flyga av olika orsaker och då kan andra transportsätt vara det enda alternativet.

På flygplatsen

Flygplatser kan vara en av de mest hårdbevakade platser som finns. Det är inte bara kameror uppsatta utan även flertalet vakter och larmbågar uppsatta. Det finns även kontrollanter som kontrollerar väskor, både som stickprov och när misstanke finns att något är placerat i väskan. Flygplatser kan därmed vara bland de mest trygga platser som finns då det finns så mycket säkerhet.

Att det filmas på flygplatser är väldigt bra, något som flertalet skulle hålla med om. Även om händelser har skett på flygplan och flygplatser så är det inte ofta de sker, men när de väl sker så är det många som är utsatta. Därmed är det väldigt bra att det övervakas, även med kameror för att det skall fångas på film om något händer. Filmer från kameraövervakning på flygplatser får sparas under en viss tid, sedan skall filmerna kastas. När händelser har skett på flygplan och flygplatser så har många utredningar klarats upp med hjälp av filmerna som tagits. Inte alla känner sig bekväma med att bli filmade överallt, men med det positiva i åtanke från just flygplatser så kan detta vara en stor trygghet för många, att det filmas och sparas om något skulle inträffa.