NSA och FRA – myndighetsövergripande övervakning

NSA och FRA – myndighetsövergripande övervakning

Den globala övervakningsagenturen NSA har sedan några år varit föremål för spekulationer kring kränkande av mänskliga rättigheter. Detta efter att visselblåsaren Edward Snowden gjorde

människor varse om hur NSA systematiskt utan människors kännedom och medgivande godtyckligt har övervakat människor och organisationer i Europa. De avslöjanden Snowden kom över och spred var bland annat systemen PRISM och X-KEYSCORE. Dessa låter NSA få direktaccess till teleoperatörers loggar och i princip kartlägga allt som varje person gör på internet, liksom e-posttrafik och vilka hemsidor de besöker. Att i Sverige tillhandahålla egna övervakningssystem till bostaden eller företaget med hjälp av övervakningskamera uppmonterat med egna verktyg är reglerat i Sverige enligt kameraövervakningslagen. Sådana verktyg kan köpas på Byggmax. Verktyg såsom skruvdragare, hammare och slagborrmaskin, vilka samtliga duger utmärkt för att montera upp övervakningskameror.

Vad är NSA?

NSA är en amerikansk federal myndighet vars huvudsakliga funktion är att ansvara för säkerheten i USA. Det står för National Security Agency eller den Nationella säkerhetsmyndigheten och lyder under den amerikanska Försvarsmyndigheten och är baserad i Maryland i USA. De har som myndighet i syfte att via signalspaning eller avlyssning utforska och övervaka data- eller teletrafik för att på så vis inhämta olika slags underrättelser som kan vara viktiga för att bekämpa eller förhindra brott mot landets säkerhet.

NSA kritik genom åren

NSA har bland annat tagit emot kritik för omfattande informationsinsamlingsteknologi kallad Echelon som övervakar radio- och satellitsändningar, e-post, fax och telefonsamtal. Inom nätverket ingår flera nationer i världen, inte bara USA och dessa länder ansvarat var och en för övervakning av olika nationer i världen. Varje dag tros Echelon samla in så mycket som 3 miljarder meddelanden. Initialt skapades Echelon för att övervaka Sovjetunionens militära kommunikationer mellan sina allierade nationer. Men kritiker menar att NSA har använt Echelon för att spionera på enskilda industriföretag såväl som privatpersoner. 2014 avslöjades det att NSA hade inplanterat mjukvara som gick under namnet Quantum i närmare 100 000 datorer runtom i världen.

Trots dessa kritikstormar finns likväl framgångar med Echelon, såsom när de hjälpte Pakistan att fånga en av nyckelpersonerna i al-Qaida vid namn Khalid Sheikh Mohammed genom att avlyssna hans mobilsamtal.

Special Collection Service – Övervakning utomlands

Genom ett omfattande samarbete mellan NSA och CIA bedrivs massavlyssning via programmet Special Collection Servie. Det är ett nätverk med agenter utplacerade i över 80 amerikanska ambassader runt om i världen och ofta utan värdlandets explicita tillstånd. 2013 hade den tyska nyhetstidningen Der Spiegel skrivit att förbundskansler Angela Merkels telefon förmodligen hade blivit avlyssnad av NSA, varpå hon begärde en förklaring av dåvarande President Barack Obama.

Vad är FRA?

FRA är den svenska motsvarigheten till NSA och står för Försvarsmaktens Radioanstalt. De har i likhet med NSA i uppgift att avlyssna kabelbunden trafik inom Sveriges gränser. Lagar som ger FRA rätten till signalspaning kallas informellt för FRA-lagen och den togs fram i januari 2009. Den lagen innebär att FRA får bedriva spaning på den kabelbundna telefon- och internettrafiken inom Sverige. Dock finns det lagar i Sverige som begränsar och reglerar signalspaningen såsom GDPR och Förordningen om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.