Skolornas övervakningskameror

Skolornas övervakningskameror

Övervakningsutrustning är något som har utvecklats mycket under några år tillbaka. Från att ha varit stora synliga kameror så går det att få allt möjligt tillgodosett idag. Kameror idag kan vara helt osynliga för blotta ögat om det skall filmas i smyg. Förr var det stora kameror som kunde tillgodoses och de var relativt otympliga. Att det filmas i smyg idag är inte så vanligt, detta för att på många platser är det inte tillåtet för privatpersoner. Så ser det ut i många länder, att privatpersoner ej får filma hursomhelst.

Övervakningskameror i skolan

Även om det går att få små osynliga kameror idag så är det inte så vanligt att använda dessa. Att filma och övervaka är många gånger något som sker öppet, att inte dölja att det görs utan istället markera det med skyltar att kameraövervakning pågår.

I Sverige finns det några enstaka skolor som har kameraövervakning, detta marknadsförs som en trygghet för eleverna och i förebyggande syfte om något skulle inträffa. Detta är inte något som alla uppskattar, även om flertalet gör det. Men att vara positiv till kameraövervakning är det långt ifrån alla som tycker om på allmänna platser.

I andra länder är det desto vanligare med kameraövervakning på skolor. Då det i några länder inträffat allvarliga händelser på skolor så är detta något som skänker en stor trygghet för skolornas elever. Att vara på en skola där det inträffat något allvarligt kan vara svårt att hantera, men med hjälp av kameror istället kan det skänka ett lugn. Kamerornas filmer får sedan enbart användas om det är något som hänt, inte i något annat syfte. Beroende på kultur så kan detta vara en fråga uppe för diskussion, om det är okej att filma i skolor eller inte, det viktiga dock är att föräldrar och elever gemensamt finner det okej att det sker på skolan.