Övervakning av äldre

Övervakning av äldre

Ju äldre man blir desto svårare kan det vara att utföra enkla sysslor som att laga mat eller gå på toaletten. Trots det är det många äldre personer som inte vill flytta in på äldreboende då de upplever att de på så sätt förlorar sin självständighet. Många tycker också att det känns som en ”sista spik i kistan” och vill inte släppa taget om sina liv, och kan möjligen gå med på att flytta in i en mindre lägenhet i staden snarare än att bo kvar i det stora huset långt ute på vischan. Men inte längre än så!

Har man en anhörig som har börjat få problem med det egna boendet och vardagsgöromålen så är det frestande att söka sig till teknologins hjälp. Själva flytten är det ju inga problem med, bor man i en större stad kan man enkelt få hjälp från en bra och proffsig flyttfirma i Göteborg eller någon av de andra större orterna, och man kan ansöka om både städ- och hemhjälp. Men dygnet har ju så många fler timmar än så och det finns inget som säger att olyckan inte är framme mitt på natten. Vad kan då vara bättre än att installera övervakningskameror i hemmet så att man hela tiden kan följa vad som pågår?

Etiska problem

Bor man ensam som äldre så kan både individen själv och dennes anhöriga känna osäkerhet och rädsla för att det skall hända en olycka. Ett exempel på vad man kan göra åt det är att ge personen i fråga en enkel mobiltelefon att alltid ha på sig, eller ansöka om ett

trygghetslarm som bärs runt armleden som en klocka. För många räcker det dock inte, då de är oroliga för att den äldre inte skall hinna trycka på klockan eller ens komma ihåg att larma när det behövs, och söker då andra lösningar på problemet. En sådan är att man installerar

sensorer som kan läsa av individens rörelser, bland annat om man gått upp mitt i natten men sedan inte kommit tillbaka till sängen.

Frågan är hur långt man skall gå tills tekniken inkräktar på den äldres integritet och privatliv. Undersökningar visar att många

äldre nobbar övervakning i hemmet av den enkla anledningen att de inte gillar idén av att vara övervakade. Vid statens medicinsk-etiska råd har man undersökt frågan och enligt deras

rapport om övervakning av äldre så finns det förvisso mycket hjälp att få från elektroniskt och teknologiskt håll, men att det samtidigt uppstår en hel del etiska problem med att följa en vuxen människa i dennes hem. Värdefulla hjälpmedel kan till exempel bidra till att den som bor ensam känner sig tryggare och mer självständig, men frågan är till vilket pris?